AKTUALNOŚCI

28.10.2010

Dostępna jest już nowa broszura projektu Alter-Motive. Kliknij tutaj.

26.10.2010

10 zasad zrównoważonego transportu. Zapraszamy do zapoznania się oraz skomentowania. Szczegóły

SZYBKI KONTAKT

Lukasz Pytlinski


tel: +48 609 485 218

e-mail: kise@kise.pl

Projekt Alter-Motive


Pojawiła się nowa broszura projektu Alter-Motive. Kliknij na poniższy obrazek w celu pobrania w formacie pdf.

W ramach prac nad projektem powstało:

10 głównych zasad dotyczących zrównoważonego transportu

Zapraszamy do ich komentowania na stronie projektu: www.alter-motive.org

 

1.      WPROWADZENIE I ZAOSTRZENIE STANDARDÓW DLA WSZYSTKICH TYPÓW SAMOCHODÓW

Istnieje duża różnica między zużyciem paliwa w samochodach określana w laboratoriach, a rzeczywistym zużyciem na drodze. Jednym z głównych instrumentów politycznych prowadzącym do ograniczenia zużycia paliwa jest wprowadzenie odpowiednich standardów. Proponujemy by w każdym kraju unijnym standardy były zaostrzane o 3% rocznie do roku 2020.

 

2.      ZMIANA SYSTEMU OPŁAT REJESTRACYJNYCH

Opłaty rejestracyjne w krajach UE powinny być zmieniane w kierunku zwiększenia opłat dla samochodów większych (i bardziej zanieczyszczających). Ich wysokość powinna być zbliżona do obecnego poziomu w Danii. Wyjątki - jak np. w Niemczech dla samochodów firmowych - powinny być bezwzględnie zniesione. Reguła ta powinna doprowadzić do znaczących zmian w średniej wielkości floty samochodów, prowadzących do zmniejszenia zużycia paliwa i emisji CO2.

 

3.      PODNIESIENIE PODATKÓW PALIWOWYCH

Podatki paliwowe w Europie były jednym z głównych czynnikiem spowalniającym zużycie paliw i, co za tym idzie, emisji CO2. Ich wzrost o 20% (obecnie najwyższy poziom opodatkowania - wdrożone np. w Niemczech i Francji) stanowiłoby znaczący wkład w osiągnięcie celów roku 2020 r. Co więcej, podatek ten powinien uwzględniać różnice emisji CO2 różnych paliw, z uwzględnieniem emisji w całym procesie, od wydobycia ropy do zużycia w samochodzie (WTW, Well to Wheel).

 

4.      PROMOWANIE ALTERNMATYWNYCH PALIW DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Badania dowiodły, że alternatywne paliwa - niezależnie czy jest to CNG, biogaz, olej roślinny lub biodiesel - jasno wskazują, że jest to właściwe podejście dla miast, które powinno być szeroko stosowane. Jest uzasadnione ekonomicznie i akceptowane społecznie, a także  wpływa na ograniczenie emisji CO2 o około 50%.

 

5.      WPROWADZENIE ORAZ ROZSZERZENIE STREF WOLNYCH OD EMISJI

Jeśli zacząć od wprowadzenia na małych obszarach w miastach stref, gdzie wjazd będą miały tylko pojazdy nie emitujące spalin, pobudzi to popyt na pojazdy o zerowej emisji zanieczyszczeń, bez wprowadzania dodatkowych zachęt finansowych. Ponadto uniknie się niebezpieczeństwa istniejącego obciążenia ruchem tymi ekologicznymi samochodami, bez wyeliminowania istniejącego (tradycyjnego) taboru samochodowego.

 

6.      ZAPEWNIENIE INFRASTRUKTURY DLA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

Pojazdy elektryczne mogą w pewnym stopniu przyczynić się do zredukowania sumarycznej emisji CO2 i do poprawy jakości powietrza, szczególnie w miastach. Jednakże, ogólne ekologiczne korzyści BEV silnie zależą od sposobu wytwarzania energii elektrycznej, wpływu baterii na środowisko. Jednocześnie zatem musi być zapewniony odpowiedni rozwój wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Ponadto zależą od tego czy konwencjonalne pojazdy samochodowe są rzeczywiście wypierane, a nie tylko dodawane do istniejącej floty. Dlatego istotne jest wspieranie tworzenia infrastruktury, ale nie ma powodu dofinansowywanie zakupu pojazdów elektrycznych.

 

7.      NAUKA ENERGO-OSZCZĘDNEGO PROWADZENIA POJAZDÓW (ECO-DRIVING)

Właściwy sposób jazdy może zaoszczędzić około 20% zużywanego paliwa. Dla osiągnięcia takich oszczędności proponujemy wprowadzenie w całej UE (i nie tylko), rygorystycznej i obowiązkowej nauki energo-oszczędnego sposobu prowadzenia pojazdów.

 

8.      ROZWAŻNE PROMOWANIE BIOPALIW PIERWSZEJ GENERACJI

Biopaliwa 1-ej generacji należy wspierać przede wszystkim poprzez wprowadzenie i zwiększenie obowiązujących wskaźników kwotowych. Biopaliwa powinny być wyłączone z ogólnego podatku akcyzowego, jednak w zamian należy wprowadzić system podatkowy uwzględniający skumulowane emisje w całym procesie produkcji paliwa. Musza one również być stale ulepszane pod względem ekologiczny oraz spełniać coraz to bardziej rygorystyczne normy. Normy te powinny podlegać ścisłej kontroli i ogólnoeuropejskiemu systemowi certyfikacji.

 

9.      ZWIĘKSZENIE WYSIŁKU BADAWCZO ROZWOJOWEGO W ZAKRESIE BIOPALIW DRUGIEJ GENERACJI ORAZ WODORU JAKO PALIWA

Horyzont czasowy tego projektu sięga roku 2020. W pozostałym do tego czasu okresie bardzo mało prawdopodobne jest aby biopaliwa 2-giej generacji lub wodór pojawiły się na rynku w istotnej ilości. Ważne jest, by w tym zakresie, wysiłek badawczo rozwojowy koncentrował się na zwiększeniu wydajności przetwarzania surowców i nośników energii pierwotnej. Potrzebne są dalsze projekty pilotażowe dla osiągnięcia efektu skali, co powinno doprowadzić do wzrostu konkurencyjność na rynku.

 

10.  WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW I PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

Producenci samochodów powinni promować tzw. inteligentne samochody oraz udokumentować wpływ tych działań na efektywność zużycia paliw przed władzami Europejskimi.

 

Zapraszamy do ich komentowania na stronie projektu: www.alter-motive.org